Mythosofische Matinee 7 juni 'SCHEPPINGSMYTHEN' met Marianne Carolus

Elk volk, elke stam, heeft zijn eigen scheppingsverhalen, meestal ook gekoesterd en herbeleefd bij initiatie-ceremonieën. Zij hebben een directe voedende werking op het alledaagse leven.
Heb je ze ooit zo bekeken?
Hebben we ook persoonlijke scheppingstijd-ervaringen uit de collectieve baarmoeder, groter dan van onze moeder van nu? Mijn ervaring is van wel. Zoals we allemaal deel uit maken van de mensheid als geheel, maar ook van een volk, zo hebben we ook allemaal onze puur persoonlijke kant van het grote gebeuren ooit meegemaakt.

 
Op deze Mythosofische Matinee gaan we eerst kijken naar een aantal scheppings- mythen van over de hele wereld. Wat zijn de verschillen? Wat doen ze ons en wat zeggen ze ons? En wat zijn de overeenkomsten? Hoe verhouden ze zich tot Darwins evolutieleer?
Daarna gaan we dieper in op het scheppingsverhaal van de Bijbel. Het schildert helder het collectieve oertrauma-moment: de splitsing in man en vrouw en de daarop volgende zondeval.
Maar hoort die zondeval er eigenlijk bij? Wordt God de Goede Hemelse Vader en de Godin Moeder Aarde de boze duivel? Hoe werken schepping en zondeval door in ons doen en laten?

c187e024-14c9-4b8f-985a-e3ce55dbc040
Marianne Carolus is reïncarnatie-therapeute en mythosoof.

Plaats:  In de Brouwer, Brouwersgracht 136 Amsterdam
Van 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten: € 15, - . Voor vrienden van de Kring gratis
Met thee en lekkernijen. 
Geef je bij voorkeur van te voren even op.