Stichting Kring voor Mythosofie opgericht

Op 13 maart om 14..00 uur is de Stichting opgericht door notaris Kjell Stelling van Notariskantoor Warendorf. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Lisette Thooft (voorzitter), Tineke Storteboom (Penningmeester) en Mieke Bouma secretaris en social media manager.
Wij willen de mensen die gedoneerd hebben om deze stichting mogelijk te maken hartelijk danken.
Vrienden van de stichting betalen 25 euro en worden uitgenodigd op de vergaderingen die ca eens per maand zullen plaatsvinden.
De eerstvolgende vergadering is op 20 juni a.s om 14.00 uur in Amsterdam.
Over deze en andere zaken verschijnt spoedig ene nieuwsbrief, waarin ook onze komende activiteiten worden aangekondigd.