Mythosofie nieuwe stijl


ac0d7775-ed5f-4d61-b635-a937e24fea8a

Het was even stil aan het mythosofisch front. We hielden een korte winterslaap en zijn momenteel bezig met de Kring voor Mythosofie Nieuwe Stijl. 
Na vier jaar zijn we aan vernieuwing toe. We hebben steeds 6 keer per jaar kleinschalige en inspirerende matinees georganiseerd. Eerst op de Brouwersgracht en vanaf het najaar 2016 ook in Haarlem bij HOF20. 
Vanaf het najaar 2017 gaan we het iets anders aanpakken.

Wat gaat er veranderen?….


2x per jaar evenement
In het voor- en najaar een mythosofisch evenement met een speciaal thema. We organiseren een iets uitgebreider middagprogramma rond een mythosofisch thema met een spreker, muziek, poëzie, workshops. 

mythosofische studiekringen
Zes keer per jaar een studiekring (avond of weekend). Op verzoek, op aanvraag, op verschillende plekken in het land te organiseren. Wij komen zelf eerst met een paar voorstellen, maar staan open voor suggesties.
Mythosofische podcasts
We gaan de komende maanden werk maken van mythosofische podcasts. Een verzameling verhalen, mythen en beschouwingen over mythosofie.  Meer hierover binnenkort in een volgende nieuwsbrief.

Tot slot
Wij kunnen hulp gebruiken. Wij zoeken mensen die het leuk vinden om ons op vrijwillige basis bij te staan bij de volgende zaken:
• invulling en organisatie studiekringen
• podcasts
• social media, communicatie 
• website en nieuwsbrieven
• organisatie evenementen

Tot slot bedanken we Tineke Storteboom voor haar bijdrage aan de Kring en het warme welkom op de Brouwersgracht en verwelkomen we Iris Chitaroe. Iris zal ons de komende tijd bijstaan bij organisatie en invulling.