Helende verhalen

Verhalen – sprookjes, mythen, maar ook zelfverzonnen verhalen – zijn zeer effectieve hulpmiddelen in therapie of coaching. Ze komen binnen op een andere laag dan de rationele, een laag waar minder weerstand is.

“Dertig jaar geleden was ik als jonge psycholoog werkzaam in de inrichting Vijverdal in Maastricht,” vertelt Jan Olthof, behandelconsulent bij Yulius, kinderpsychiatrisch en psychotherapeutisch centrum. “Er werd een vrouw opgenomen die berooid en vervuild in huis was aangetroffen. Ze was getrouwd geweest met een specialist, maar gescheiden en in armoede vervallen. Op de afdeling liep ze rond op hoge hakken, in haar bontjas, ze deed nergens aan mee. Ze zocht steeds naar haar creditcard want ze moest winkelen, zei ze, en naar een receptie met haar man. In haar pijn had ze de waan geconstrueerd dat haar leven doorging zoals het was. Niemand kreeg contact met haar. Ik had de associatie met een pauw, ze paradeerde zo prachtig en zag er zo mooi trots uit, en ik ben haar een verhaal gaan vertellen over pauwen, over een pauw die Petra heette. Toen kreeg ik voor het eerst contact met haar; ze ging luisteren. Na tien minuten bedankte ze me en kon ik een nieuwe afspraak maken. Na een aantal verhalen zei ze ineens: ‘Weet u dat ik gescheiden ben?’ Ik viel van mijn stoel van verbazing. Hoe kan het nou dat een volwassen vrouw aan wie je een verhaal over een pauw vertelt, ineens weer contact krijgt met zichzelf?”
Het was het begin van een levenslange interesse voor de kracht van verhalen en onlangs publiceerde Olthof zijn gezaghebbende Handboek Narratieve psychotherapie. Narratief betekent verhalend, en
narratieve psychologie, net als narratieve coaching, zoekt oplossingen voor conflicten en problemen in verhalen.


Zelf ervaren
“Het lijkt wel of we massaal die wereld van feiten en cijfers ontgroeien,” zegt Mieke Bouma, coach, scenarioschrijfster en auteur van De held in je eigen verhaal en Storytelling in 12 stappen. Je kunt niet met storytelling werken als je niet zelf ervaren hebt wat verhalen doen met je, stelt ze. In haar Storytelling Academy geven zij en collega Henk Hofman cursussen aan coaches en consulenten, waarin ze de reis van de held behandelen en de klassieke thema’s erin.
“Bij elke stap komen de cursisten met hun eigen verhalen en beseffen ze iets, bijvoorbeeld: ‘ik moet de drempel over,’ of ‘ik moet nu de dolk hanteren.’ We laten er filmfragmenten bij zien en wisselen verhalen uit. Iedereen herinnert zich wel een verhaal uit zijn jeugd, al is het maar een fragment, en daar blijken altijd thema’s in te zitten die te maken hebben met wat er nu in je leven speelt. Iemand herinnert zich bijvoorbeeld een heldin die zich opofferde voor haar man en dat herkent ze in haar eigen leven. Dan is de vraag: wat is de volgende stap, wat moet je loslaten, of welk avontuur moet je aangaan? Het gaat bijna altijd over een diep verlangen. Een verlangen zet elk verhaal in beweging.”

Hoe werkt een verhaal?
“Ons onbewuste is gestructeerd als verhaal,” zegt Olthof, “als geheel van relaties. Het onbewuste kan alleen patronen en relaties waarnemen. Denk maar aan een droom, dat is ook een geheel van relaties, een verhaal. Dat is de manier waarop ons onbewuste vertelt over ons leven; in metaforen. Het onbewuste kan geen ontkenningen opnemen. Als je tegen iemand zegt: ‘wees niet bang voor een spin’ of ‘vecht niet tegen de angst’: dat pakt het onbewuste niet. Maar het resoneert wel met een verhaal. De cliënt gaat direct, onwillekeurig, op zoek naar parallellen en verschillen tussen hemzelf en de persoon in het verhaal. Daardoor krijgt hij ideeën aangereikt om op een andere manier over het eigen leven na te denken.”
Een verhaal is meer geschikt, zegt Olthof, om over het leven te vertellen dan onze dagelijkse taal. “Een verhaal ordent en structureert de werkelijkheid, de gebeurtenissen komen in een verband te staan. Dat hebben wij nodig als onze wereld uit elkaar valt.”
Wanneer je je kunt identificeren met een hoofdpersoon kun je ook je eigen probleem in een ruimer perspectief leren zien.

De wijze spin
Hoe werkt dat nou in de praktijk – als je bijvoorbeeld met een angststoornis bij een therapeut komt?
“Laatst had ik een cliënte,” vertelt Olthof, “wier leven werd gekweld door een enorme angst voor spinnen. Gedragstherapie wilde ze niet – dan moest ze spinnen over haar vel laten lopen, dacht ze. Haar hele leven bestond uit de strijd tegen spinnen. ‘Ze hebben een complot tegen mij,’ zei ze; ‘in de spelonken van de muur verzinnen ze samen plannen hoe ze mij kunnen aanvallen.’ Via dat woord strijd kwamen we over haar leven te praten. Vroeger op school was ze, samen met een vriendinnetje, de enige die niet uit de gegoede burgerij kwam maar van een boerderij. Toen had ze besloten te vechten, en dat deed ze nog steeds. Ik haalde de spin Anansi erbij, die in de Caribische cultuur een grote mythische figuur is. Anansi is een symbool van buiten de orde leven, buiten de lijntjes kleuren, hij is wijs, en een vriend van mensen. Ik suggereerde dat de spin haar vroeg wanneer ze de strijd kon staken. Door een verhaal dat haar confronteerde met de absurditeit van haar wereldbeeld kon ze in een ander paradigma komen – niet vechten maar samenwerken. Als je strijdt tegen de angst voor spinnen maakt de angst nog steeds deel uit van je systeem. Maar in een wereld waarin we met spinnen samenleven, kan die angst weg. Haar verhaal werd groter. Aan het eind van het gesprek had ze de boodschap verstaan: de spin is maar een onderdeel van een groter verhaal, en ik moet iets aan mijn manier van leven doen. Later schreef ze me dat haar hele wereldbeeld anders was geworden. En voor het eerst vond ze zichzelf niet lelijk.”

De ogen van de tijger
Herkenbaarheid en identificatie zijn de sleutels. Joke Goudswaard is therapeute verbonden aan het Utrechtse instituut Phoenix en auteur van Het helende verhaal. “Mensen willen betekenis geven aan wat er in hun leven gebeurt, en dat doe je met verhalen. Helende verhalen gaan over het vermogen van mensen om hun eigen verhalen weer te bewonen met alles wat er is.”
Zij werkt graag met het oude mythische verhaal over de godin Inanna en haar tocht door de onderwereld. Zeven poorten gaat Inanna door; bij elke poort moet ze iets afleggen, tot ze naakt staat. Telkens vraagt ze naar het waarom. Een terugkerend zinnetje in de mythe is: ‘Stil, Inanna, de wetten van de onderwereld kennen geen vragen.’
“Een verhaal voor bij een rouwproces. Zoals bij de vrouw die haar partner verloren heeft en zegt: ‘Ongelooflijk dat ik nu wéér iemand kwijt ben.’ Een antwoord op de verstandelijke laag is ontoereikend. Dan kan ik zeggen: ‘Stil Inanna…’ Ook bij volgende gesprekken is dit een ankerzin, die troost en omhult. De heldin is dezelfde weg gegaan. Het verhaal helpt op een diepere laag.”
Iemand met een angstprobleem kan ze dit verhaal ook vertellen, maar dan gefocust op hoe Inanna haar angsten overwint.
En als zo’n verhaal een cliënt niet aanspreekt?
“Dan vraag ik de cliënt zelf een verhaal te noemen waarin angst een rol speelt. Stel dat de cliënt komt met Het leven van Pi, de jongen die na een schipbreuk op zee alleen achterblijft op een vlot met een tijger waar hij doodsbang voor is. Uiteraard – zoals in elk verhaal – zit hier ook een moedsproef in. Mijn volgende vraag is dan: ‘Stel je voor dat jij het personage bent waar je het meest mee hebt.’
‘Ik ben Pi,’ zou de cliënt kunnen zeggen, ‘en ik kijk heel voorzichtig van een afstandje in de ogen van de tijger… Ik hoop zo dat ik vandaag gespaard blijf. Elke dag is er één op dit vlot.’ Vervolgvragen zijn: ‘Hoe heb je de moed om de tijger aan te kijken, wat zet je allemaal in om dit te overleven?’ Aan het einde van de sessie is mijn vraag: ‘En wat zegt dit verhaal nu over jou? Welk houvast geeft het je om met jouw angst in het hier en nu om te gaan. Welk nieuw antwoord heb je gevonden? Onderzoek de komende twee weken eens hoe jij als Pi de tijger in de ogen kunt kijken. Kies een ander verhaal met hetzelfde thema en kijk wat je daaruit kunt halen.’ Een volgende keer zou mijn openingsvraag dan zijn: ‘En hoe is het met de ogen van de tijger?’”

De draak verslaan
Psychotherapeute Alida Gersie woont in Engeland maar werkt in vele landen als dramatherapeut en organisatieconsultant. Ze schreef o.a. Storymaking in Education and Therapy. “Een narratief coach luistert zorgvuldig, zodat hij hoort welke problemen vastzitten in een verhaal. Dan kan hij creatieve manieren aanreiken om tot nieuwe verhalen te komen, die maken dat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer vastzitten, dat ze een nieuwe horizon zien en dat ze het vertrouwen krijgen dat ze er stevig naar toe kunnen lopen. Die drie dingen: vaardigheid, wilskracht en verlangen, geven een mens weer pit.”
Zij gebruikt vaak het oude Chinese verhaal van het meisje Li-Chi dat de draak verslaat. Kort samengevat: in een dorp moet er ieder jaar een meisje de berg opgestuurd worden, als slachtoffer voor een draak. Er zijn er al zeven naar boven gegaan en niet meer teruggekomen. Li-Chi biedt zichzelf aan als vrijwilligster. Ze vraagt vier dingen mee die ze nodig heeft om de draak te verslaan: een vuursteen, rijstballen met honing, een hond en een zwaard. Voor de grot van de draak maakt ze een vuur waarin ze de rijstballen legt. Door de geur aangetrokken steekt de draak zijn kop naar buiten en Li-Chi stuurt de hond erop af. De hond valt aan en Li-Chi doodt de draak met haar zwaard. Daarna verzamelt ze de botten van de andere meisjes en die neemt ze mee terug naar het dorp.
“Oudere verhalen zijn probleemoplossende structuren,” zegt Gersie. “Li-Chi’s probleem-oplossend gedrag heeft een duidelijk patroon: erkennen van een moeilijke situatie, inschatten wat ze daaraan kan doen, besluiten wat ze wil doen, omgaan met tegenstand, voorbereiden op haar taak met hulp van anderen, omgaan met angst en twijfel, de taak toch volbrengen, als dat gelukt is nog iets anders aan de taak toevoegen, dat ook volbrengen, besluiten naar huis terug te keren, enzovoort.”
Ook dit verhaal kan op verschillende manieren worden ingezet.
“Een vrouw had bijvoorbeeld een heel strenge moeder gehad die was overleden. Ze was niet goed door de rouw heen gekomen. Een intimiderende leidinggevende op haar werk herinnerde haar aan haar moeder en haar enige respons was rouw. Zij wilde voornamelijk onderzoeken waarom Li-Chi  vrijwillig de berg was opgegaan. Toen ze een positief beeld had over Li-Chi's motivatie kon deze vrouw haar relatie met de bazin onderscheiden van die met haar moeder. Ze kon toen ook wat goede dingen zien in haar verhouding met beide vrouwen. Daardoor kwam ze op een rustiger spoor. Maar voor een man die ook last had van een boze baas, ging het erom dat hij zijn werk niet meer wilde doen. Hij identificeerde zichzelf dan ook in eerste instantie met de slachtoffers. Na enige tijd zei hij dat hij zelf eigenlijk ook vond dat hij het werk niet goed meer deed, dat de baas het correct zag, maar dat hij de moed niet had om van baan te veranderen. Daarna richtte hij zich op ontdekken wat Li-Chi’s kracht kon betekenen voor hem. Weer iemand anders worstelde met woede, want zij was seksueel misbruikt. De mishandelaar was gestraft, maar de eigen familie had nooit onderkend hoeveel schade zij had opgelopen. Bij haar ging het verhaal over de gemeenschap die had toegelaten dat de meisjes geofferd werden. Deze vrouw wilde dat beter begrijpen en de consequenties daarvan oplossen. Mensen zoeken verschillende thema’s uit, thema’s die resoneren met hun eigen probleem.”

De botten van de meisjes
In de cognitieve gedragstherapie heeft het veranderen van de aanpak van problemen meestal een hoge prioriteit, zegt Gersie. Haar manier van werken met verhalen kun je zien als een creatieve vorm van gedragsgerichte therapie, gepaard met speelse verwerving van levensinzicht.
“Het verhaal alleen vertellen is doorgaans niet genoeg. Wat werkt, is een nieuw verhaal maken op basis van het oude, doorborduren op één aspect ervan, daar creatieve dingen mee doen. Je het verhaal eigen maken. De coach stelt vragen, bijvoorbeeld: als jij Li-chi was die de berg op ging, welke vier dingen zou jij nodig hebben? Als jij een brief zou schrijven aan de meisjes die waren opgegeten door de draak, wat zou daarin staan? Wat zou je zeggen als je een dorpeling was en je zag Li-Chi terugkomen naar het dorp, beladen met de botten van de gestorven meisjes?”
Verhalen kunnen zo krachtig zijn dat je niet eens naar een therapeut hoeft. Het volgen van een verhalenworkshop, zegt Gersie, geeft enorme energie – “en die energie kan helpen om je bestaande probleem anders te benaderen. Soms gaat het om het specifieke verhaal, en soms gaat het om het proces van verhalen vertellen en met andere mensen delen.”
Het intensieve luisteren, het horen van nieuwe verhalen, het ontdekken van overeenkomsten, het ervaren van de probleemoplossende kwaliteit van verhalen, dit alles doet je op een andere manier naar jezelf, naar je eigen verhaal, luisteren. Je leert symbolisch luisteren, symbolisch denken. “Die manier van denken kan heel behulpzaam zijn en grote energie losmaken.”

****
Hoe werk je met een verhaal dat je aanspreekt?
Dit zijn voorbeeldvragen die je kunt stellen:
*Wat vertelt dit verhaal over mijn leven?
*Welke oplossing kiest de hoofdpersoon, en welke oplossing kies ik?
*Wat vind ik het leukste detail in het verhaal?
*Wat wordt er níet verteld, wat blijft onbelicht en wat zou ik daarover willen vertellen?
*****

Meer lezen:

Mieke Bouma, De held in je eigen verhaal, uitg. Business Contact.
Storytelling in 12 stappen, uitg. Augustus
Alida Gersie, Storymaking in Education and Therapy, en Storymaking in Bereavement, beide Jessica Kingsley Publishers
Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas, Het helende verhaal, de metaforische ruimte als ingang bij therapie, coaching en training, uitg. Phoenix Opleidingen
Henk Hofman, Ruud Spaargaren en Marius Gosschalk: Het verhaal van Springmuis, Storytelling als innerlijk kompas, eigen uitg.
Jan Olthof, Handboek Narratieve Psychotherapie, voor kinderen, volwassenen en families; theorie en praktijk, uitg. De Tijdstroom.