OPRICHTING KRING VOOR MYTHOSOFIE

Uitnodiging voor de officiële oprichting van de Kring voor Mythosofie

Ben je ook gefascineerd door verhalen en wat ze ons te vertellen hebben? Werk je professioneel met verhalen of is het je hobby? Schrijf je verhalen? Heb je ook het idee dat je van verhalen wijzer kunt worden? Zou je wel meer met verhalen willen doen?
Dan ben je mythosoof!

Kom in dat geval naar de Oprichting van de Kring voor Mythosofie

Mythosofen weten dat verhalen - zowel oude als nieuwe mythen, zowel sprookjes als films - bouwstenen zijn voor onze innerlijke ontwikkeling. En dat ook de ontwikkeling van een cultuur in de richting van meer beschaving voor het grootste deel plaatsvindt door middel van Grote Verhalen.

Narratief therapeuten, storytellers coaches, trainers en consultants werken met verhalen; filosofen putten er hun inspiratie uit. Iedereen is de held in zijn of haar eigen verhaal, en de grote helden op het witte doek en in romans inspireren ons tot innerlijke groei.

Mieke Bouma en Lisette Thooft hebben het plan opgevat om een Kring voor Mythosofie op te richten, met als doel kennis en inspiratie te delen. Dit kan door middel van workshops, lezingen, literatuur uitwisseling, filmavonden, reisjes, debatten en nog veel meer. Wij hebben zelf veel ideeën, maar zijn ook benieuwd naar jullie ideeën en inzichten.

De officiële oprichting vindt plaats in het Compagnie Café te Amsterdam. Op die middag kun je officieel toetreden tot de Kring. Er is ook gelegenheid om ideeën en plannen uit te wisselen en in de week te zetten en het is natuurlijk ook een geweldige manier om te netwerken.

Voor deze deze middag in Amsterdam hebben we het volgende programma in petto:
15.00 uur: welkom
15.10: Introductie mythosofie door Lisette Thooft
15.20: Verhaal door Willem Beekman (coach, verhalenverteller)
15.40: filmfragment ingeleid door Mieke Bouma
16.00: Pauze
16.15: World Café: dialoogmethode in kleine groepen n.a.v. een typische mythosofen-vraag,
16.45: Oprichtingsritueel : toetreden tot de kring.
17.00: Borrel en netwerken.

Tijd en plaats: LET OP: GEWIJZIGDE LOCATIE!!
7 oktober 2012 om 15.00 uur in de Brouwer. Brouwergracht 136, Amsterdam
Komt allen…!

Hartelijke groet
Mieke en Lisette