Vriend worden van de Kring

Word vriend van de Kring voor Mythosofie
ruco_print_4187
Word vriend van de Kring voor Mythosofie voor € 25 per jaar. SPECIAAL AANBOD: als je nú vriend wordt, ben je het niet alleen voor de rest van 2013 maar ook het hele jaar 2014. Wat krijg je als Vriend?
-   de Nieuwsbrief; -   GRATIS toegang tot alle lezingen en matinees (zie verderop in deze Nieuwsbrief); -   korting op workshops; -   informatie over spannende nieuwe projecten.   Wat doen wij met het geld? -   we organiseren lezingen met interessante sprekers; -   we verzorgen de Nieuwsbrief; -   we verzinnen spannende nieuwe projecten; -   we beheren de Stichting.
Hoe word je Vriend?
door € 25 te storten op bankrekening 197664016 van de Stichting Kring voor Mythosofie, Amsterdam, o.v.v. Vriend.   We heten je graag welkom! Het Bestuur van de Stichting: Lisette Thooft (voorzitter), Mieke Bouma (secretaris) en Tineke Storteboom (penningmeester).