De catharsiswerking van een goed verhaal

raymond-burger-thend
Wat betekent het einde van een verhaal? Welke filmeindes blijven je bij? Wat doet een tragische eind met de toeschouwer? En wat betekent een happy end? Wat voel je dan?

Eindes van verhalen doen er toe in storytelling. Omdat ze ons laten voelen waar het verhaal om bedoeld was. Bij een tragedie bv. ervaren we wat Aristoteles de catharsiswerking noemt. Bij
Aristoteles staat Catharsis (reiniging) in de definitie van de tragedie voor fysieke, emotionele, religieuze en mentale reiniging.
Door het beleven van eleos en phobos (beklag en angst) ervaart de toeschouwer een loutering van de ziel of "emotionele zuivering". Dat is vaak een verandering in emotie als gevolg verdriet, angst, medelijden, of zelfs gelach.

De catharsiswerking is precies de reden waarom verhalen – althans goed vertelde verhalen- werken.
Omdat ze troosten, ontroeren, opluchten.
Omdat ze ons laten lachen, zuchten.
Omdat ze ons bevrijden, genezen, opwekken, verbinden, kalmeren
Omdat ze rust geven, zaken begrijpelijk maken, de schat van inzicht meedragen, omdat ze blij maken, omdat ze verlichten, omdat ze de weg wijzen, je ene gevoel opluchting achter laten.
Omdat ze helen.

Eindes gaan vaak gepaard met tranen, geplengd vanuit compassie. Water speelt vaak een rol. In alchemistische bewoordingen gaat het hierbij om het levens gevende elixer. We kunnen hoe dan ook dankbaarheid ervaren voord e inzichten die ons geboden zijn. Mits het natuurlijk een goed verhaal is.

Een verhaal ondergaan kan zomaar een religieuze en metafysische ervaring zijn. En misschien is het wel de meest transformerende vorm waarover we als mensen kunnen beschikken.

In deze workshop passeren filmeindes en verhaaleindes en verkennen we het effect van het einde op onze inzichten en bewustwording.

Wanneer?

Zondagmiddag 10 februari, van 14.00 tot 17.30 uur

Waar?
In de Brouwer, Brouwersgracht 136 BG, Amsterdam

Met wie?
Met Mieke Bouma

Wat kost het? € 17,50 voor leden en 25,- voor niet-leden.
Inclusief koffie, thee en een drankje aan het eind.

De workshop gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen

Lees meer info:
de catharsiswerking van een goed verhaal